ArCADia-TERMO STD 6

Nowy

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. Można też wykonywać audyty energetyczne i remontowe głównie dla celów otrzymania premii modernizacyjnej lub remontowej. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

890,00 zł netto
1 094,70 zł brutto

  ArCAdia-TERMO STD to program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego rodzaju budynków (także budynków wielofunkcyjnych) i lokali mieszkalnych, do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla certyfikatorów mającymi zamiar wykonywać świadectwa zarówno budynków (lokali) mieszkalnych jaki użyteczności publicznej i przemysłowych. Jest to wersja zawierająca również obliczenia chłodu i oświetlenia.

  ArCAdia-TERMO STD możliwości:

  • Obliczenie świadectwa wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
  • Obliczenie Zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN-EN 12831:2006.
  • Obliczenie świadectwa dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm.
  • Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
  • Obliczenie Współczynnika przenikania ciepła U przegród wg normy PN-EN ISO 6946:2008.
  • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN-EN ISO 13790:2009.
  • Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN-B 03430/A23:2000.
  • Obliczenie Mostków cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.
  • Obliczenie Wymiany ciepła przez grunt.
  • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chłód (Qc, nd) wg PN-EN 13790:2009.
  • Obliczenie Temperatury i Wskaźnika obniżenia temperatury btr pomieszczeń nieogrzewanych i/lub niechłodzonych wg PN-EN 13789
  • Obliczenie Przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych.
  • Obliczenie Strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej.
  • Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu.
  • Możliwość wprowadzanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.
  • Możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie RTF, które są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i w normach.
  • Możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród, mostków cieplnych, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu oraz urządzeń c.o., c.w.u, chłodu i oświetlenia używanych w wielu projektach.

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)