R3D3-Rama 3D

Nowy

R3D3-Rama 3D

Program do obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich układów prętowych. Obliczanie układów konstrukcyjnych takich jak belki, łuki, ramy, kratownice itp.

Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

3 280,00 zł netto
4 034,40 zł brutto

  R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych.

  Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Program współpracuje z aplikacjami typu CAD i modułem branżowym ArCADia-ARCHITEKTURA. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe, itp.

  Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich:

  • R3D3-InterStal
  • R3D3-InterDrewno

  oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów:

  • R3D3-EuroStal
  • R3D3-EuroŻelbet
  • R3D3-EuroStopa
  • R3D3-EuroDrewno

  Elementy dostępne w nowej wersji

  • Dodanie możliwości uwzględniania imperfekcji przechyłowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200 dla wielokondygnacyjnych i wielonawowych układów ram stalowych przy obliczeniach wg teorii II rzędu układów o stałej lub zmiennej geometrii prętów.
  • Dodanie możliwości ręcznego i automatycznego wskazywania kierunku imperfekcji przechyłowych.
  • Dodano możliwość wykonywania wykazów materiałowych dla poszczególnych typów materiałów i ich klas w formie raportu RTF.
  • Korekta klas drewna klejonego i ich parametrów zgodnie z najnowszą normą PN-EN 14080:2013-07E.
  • Wprowadzono możliwość kopiowania obciążeń powierzchniowych (dla zaznaczonych obciążeń z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
  • Dodano możliwość wyświetlania wyników (sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji) dla ekstremum po kombinacjach użytkownika przy obliczeniach wg teorii II rzędu i jak dla cięgien.
  • Podział proporcjonalny prętów o zmiennej geometrii przy każdym podziale pręta – jako funkcja globalna i lokalna działająca tylko przy funkcji podziel pręt węzłami.
  • Wprowadzenie wyróżnionych etykiet globalnego min. i max. ekstremum dla wszystkich wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
  • Wprowadzono możliwość nadawania dowolnej nazwy kombinacjom użytkownika.
  • Rozbudowa okna definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych o osobno definiowane współczynniki obciążenia i inne współczynniki (np. kombinacyjne) w zależności od typu grupy i rodzaju oddziaływania.
  • Rozbudowano możliwości filtrowania wyników wymiarowania zbiorczego umieszczonych w etykietach o dowolnie ustawiany filtr dolny i górny szukanych wartości.
  • Wprowadzenie na zakładce Wyniki automatycznego pokazywania numeracji dla zaznaczonych prętów i węzłów.
  • Dołożenie suwaków w oknie Edycji przekroju i Generatora dachów z ArCADii wyświetlanych na monitorach o niskiej rozdzielczości.
  • R3D3-InterDrewno i R3D3-EuroDrewno - dodano możliwość uwzględniania wpływu miejsca przyłożenia obciążenia na sprawdzanie stateczności elementów drewnianych (modyfikacja definicji typu wymiarowania dla konstrukcji drewnianych).
  • Wprowadzono funkcję Cofnij i Ponów do głównego menu Edycja wraz z odpowiednimi dla nich skrótami klawiszowymi.
  • Dodano przyciski zaznacz/odznacz wszystko w oknie wyboru wyników dla kombinacji i od grup obciążeń do wymiarowania.

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)