ArCADia 10 Zobacz większe

ArCADia 10

Nowy

ArCADia 10 wspomaga rysowanie dokumentacji 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych DWG 2013 do złudzenia przypomina program AutoCAD. Praca na warstwach, linia komend, pełna personalizacja ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

Zastosowanie: Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji: Elektroniczna

Więcej szczegółów

1 920,00 zł netto
2 361,60 zł brutto

  ArCADia 10:

  • Tworzenie rysunków 2D i 3D poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów.
  • Możliwość czytania brył ACIS (bez możliwości tworzenia i pełnej edycji).
  • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
  • Nowa opcja rysowania Multilinią.
  • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych) m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
  • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type).
  • Wymiarowanie przypisany do elementu: liniowe i kątowe, możliwość definiowania własnych stylów.
  • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
  • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
  • Eksport do pliku PDF.
  • Eksport plików STL.
  • Szeroka gama wzorów kreskowania.
  • Bezpośredni dostęp do pomocy dla programistów z menu pomocy.
  • Bezpośredni dostęp do podręcznika użytkownika z menu pomocy.
  • Wsparcie styli wizualnych.
  • Rozbudowane style wymiarowania.
  • Przestrzeń papieru obsługuje niekwadratowe widoki.
  • Możliwość wyświetlania styli wydruku w przestrzeni papieru.
  • Wsparcie wymiarowań zespolonych.
  • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów i zewnętrznych odnośników.
  • Ulepszona obsługa bloków, widoków, wymiarów i styli tekstów.
  • Wiele okien może być otwartych z różnymi widokami i układami.

  OBSŁUGA FORMATU DWG:

  • ArCADia 10 obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji - rysunki wykonane, np. w programie AutoCAD są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń.
  • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2013.

  WYŚWIETLANIE GRAFIKI

  • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
  • Wyświetlanie kreskowania gradientami.
  • Niekwadratowe widoki.
  • Proxy w blokach i zewnętrznych odnośnikach.
  • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
  • Obsługa formatów DWF i DGN.

  NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:

  • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
  • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
  • Funkcja napraw i sprawdź uszkodzone rysunki.
  • Poruszanie się po projektach, ich wizualizacja, możliwa jest dzięki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku oraz dynamicznemu obrotowi obiektów 3D.

  ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:

  • Linia komend i ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF).
  • Praca na warstwach.
  • Eksplorer analogiczny do Design Center.
  • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
  • Style wymiarowania i tekstu.
  • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
  • Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania (ORTO), itp.
  • Możliwość importu linii oraz stylów wymiarowania.
  • Dokowany panel właściwości.

  PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU:

  • Modyfikacja menu górnego, pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
  • Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru i wielkości krzyża nitek, itp.
  • Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
  • Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS.
  • Opuszczane menu wspierają przemieszczane polecenia i wspierają wyświetlanie ikon.
  • Dokowany panel właściwości.
  • Eksplorator ArCADia 10 posiada 24-bitowe ikony, obsługa warstw wraz z obsługą multi-zaznaczania, ikony w liście oraz prostota obsługi.
  • Wsparcie wybierania urządzenia prosto z paska stanu

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)