ArCADia-ARCHITEKTURA 8

Nowy

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.
Zastosowanie: Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

2 050,00 zł netto
2 521,50 zł brutto

  ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

  ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import bryły obiektu z innych programów.

  Zakres możliwości programu

  ŚCIANY:

  • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
  • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

  OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

  • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
  • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.

  OTWORY W ŚCIANIE:

  • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
  • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

  STROPY:

  • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
  • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
  • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.

  SCHODY:

  • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
  • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

  DACHY:

  • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
  • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
  • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
  • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (eksportowane połacie dachowe do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).

  FUNDAMENTY:

  • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.

  BRYŁA:

  • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
  • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
  • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.

  OBIEKTY:

  • Import obiektów w formatach: 3DS, aco i o2c.
  • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
  • Paczka projektu, czyli możliwość przeniesienia projektu z zaimportowanymi obiektami na inny komputer, w którym znajduje się standardowa biblioteka programu.

  ELEMENTY POMOCNICZE:

  • Wymiarowanie:
   • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
   • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
   • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
   • Nowe wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
   • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
   • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i przekroju. (Oprócz zapałki dostępna jest również chorągiewka z wykazem materiałów wskazanego elementu).
  • Zestawienia:
   • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie R3D3-Rama 3D.
  • Rendering:
   • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
   • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
   • Nowa metoda renderingu dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
   • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
   • Możliwości renderingu w dwóch różnych widokach: słonecznym i nocnym.
  • Edycja bazy materiałów:
   • Dostępność bazy materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki.
  • Róża wiatrów:
   • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
  • Przekrój: (wstawimy nowy zrzut)
   • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
   • Wprowadzenie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
   • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
   • Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
   • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
   • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
  • Komunikacja z innymi systemami:
   • Obiektowy import/eksport projektu w formacie IFC.
   • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz z obiektami 3D zapisanymi w bibliotece programu).


  Projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE widoczny jest jako trójwymiarowy projekt w ArConie, tak samo jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do ArCADii-ARCHITEKTURY. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami, lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi. ArCADia-ARCHITEKTURA posiada także możliwości przeniesienia „obiektowego” projektu w formacie IFC, czytanym między innymi przez programy Allplan, Revit i ArchiCAD. Oznacza to, że rzuty budynków zostaną przeniesione jako zbiór ścian, okien, drzwi, itp. elementów architektonicznych 3D, a nie linii, polilinii i okręgów.

  arcadia_start_1.jpg      

     


  Do działania wymagane jest :

  • Program ArCADia-START 5 lub ArCADia-INTELLICAD 6 (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7 (7.2.336) lub ArCADia-INTELLICAD 7+ (7.2.336) lub AutoCAD 2011/2012/2013 32/64bit.
  • W przypadku instalacji jako nakładka dla programu AutoCAD niezbędny jest moduł podstawowy ArCADia-START w najnowszej wersji stanowiący bazę do funkcjonowania modułów branżowych

  Uwagi dodatkowe:

  • Klienci posiadający program:
   • ArCADia-START: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-START 5
   • ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE: 
    powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
   • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
   • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
   • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
   • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)