ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

Nowy

Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych dwururowych w budynku w technologii BIM. Automatyczne generowanie aksonometrii, zestawień i obliczeń  potrzebnych do przygotowania dokumentacji projektowej.

ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych w budynku. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Zastosowanie: Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

1 820,00 zł netto
2 238,60 zł brutto

  Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych dwururowych w budynku w technologii BIM. Automatyczne generowanie aksonometrii, zestawień i obliczeń  potrzebnych do przygotowania dokumentacji projektowej.

  ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji grzewczych w budynku. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

  Program pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych. Dodatkowo umożliwia automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów) oraz automatyczne generowanie raportów i zestawień materiałów lub obiektów użytych w projekcie. Projektowanie może być realizowane na rzutach budynków wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w środowisku CAD w postaci plików rastrowych lub wektorowych. Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach grzewczych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów. Ponadto istnieje możliwość sporządzenia własnego szablonu z zapisem własnych ustawień domyślnych dla każdego elementu programu i przenoszenie go razem z projektem.

  Program pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń.

  MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

  • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji grzewczej, począwszy od źródła ciepła, przez licznik ciepła i rurociągi, po niezbędną armaturę.
  • Wprowadzanie odbiorników ciepła tj. grzejników płytowych, żeberkowych, łazienkowych, kanałowych, rur grzewczych, nagrzewnic i klimakonwektorów
  • Możliwość wprowadzenia instalacji ogrzewania płaszczyznowego np. podłogowego, ściennego.
  • Nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z bogatej biblioteki rur wykonanych z różnych materiałów. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnego ich łączenia.
  • Wstawianie armatury i urządzeń z obszernej biblioteki producentów (odbiorniki, armatura zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca, regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry, sprzęgła hydrauliczne itp.).
  • Wstawianie różnych rodzajów urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami kocioł grzewczy, naczynie wzbiorcze.
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych wraz z możliwością ich modyfikacji.
  • Ułatwienia rysunkowe pozwalające na podłączenie w szybki i łatwy sposób wielu grzejników oraz na ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, a także zmianę poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie; wprowadzenie do biblioteki programu typowych układów elementów,
  • Wprowadzenie instalacji wrysowanej w środowisku CAD i przekształcenie linii w rurociągi (obiekty systemu ArCADia).
  • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji. Tworzenie własnych szablonów.
  • Generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji; możliwość wprowadzania armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
  • Obliczanie grawitacyjnego ciśnienia czynnego oraz liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla wszystkich obiegów, wskazanie obiegu krytycznego
  •  Obliczenie wymaganego ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem regulacji zaworami termostatycznymi
  • Wskazanie wartości parametrów wymaganych dla pompy obiegowej : wysokość podnoszenia i wydajność
  • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Automatyczny dobór rurociągów, izolacji, zaworów termostatycznych, armatury odcinającej itp.  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Generowanie raportów obliczeniowych, gotowych zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji (eksport do programów Ceninwest i Norma).
  • Generowanie zestawień odbiorników w pomieszczeniach oraz zestawień uwzględniających rodzaj ogrzewania i moc w danym pomieszczeniu z uwzględnieniem struktury budynku
  linia

  Do działania wymagane jest :

  • Program ArCADia-START 6 lub ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub AutoCAD 2013/2014/2015
  • W przypadku instalacji jako nakładka dla programu AutoCAD niezbędny jest moduł podstawowy ArCADia-START w najnowszej wersji stanowiący bazę do funkcjonowania modułów branżowych

  Uwagi dodatkowe:

  • Klienci posiadający program:
   • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 8
   • ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE: 
    powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
   • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
   • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
   • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
   • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2
  tlo_box.jpg

  Wymagania systemowe programu :

  • komputer klasy Pentium 4 (zalecany Pentium Core 2 Duo)
  • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 4 GB)
  • około 1 GB wolnego miejsca na dysku na instalację
  • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0
  • napęd DVD-ROM
  • system: Windows 10 PL lub Windows 8 PL lub Windows 7 PL lub Windows Vista PL

Inne produkty w tej samej kategorii: (17)