ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY

Nowy

Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem działania aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych słupów żelbetowych w programach CAD.
Zastosowanie: Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

1 040,00 zł netto
1 279,20 zł brutto

  Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem działania aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych słupów żelbetowych w programach CAD.

  Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY jest programem obiektowym w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków i przekrojów elementu tworzony jest przestrzenny model zbrojenia słupa, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów elementu. Kształtowanie zbrojenia elementu w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008.

  Program umożliwia wprowadzenie danych o zbrojeniu elementu bezpośrednio przez projektanta a także przechwytuje dane o zbrojeniu bezpośrednio z programów obliczeniowych: modułu EuroŻelbet w programie R3D3 Rama 3D i R2D2 Rama 2D oraz modułu Słup żelbetowy PN-EN systemu Konstruktor. Możliwe jest również skopiowanie wybranego, gotowego słupa z z tego samego lub wcześniej wykonanego dokumentu.

  Program ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY posiada następujące cechy i możliwości:

  • Możliwość projektowania wielu słupów w ramach jednego dokumentu.
  • Możliwość budowania nowego dokumentu przez kopiowanie gotowych słupów z wcześniej wykonanych rysunków lub w ramach tego samego dokumentu.
  • Możliwość konstruowania geometrii i zbrojenia elementu w dwóch lub czterech bocznych widokach podstawowych oraz w dowolnej ilości założonych przekrojów słupa.
  • Pełne sterowanie widocznością na rysunku i wydruku dla widoków oraz przekrojów i ich elementów składowych oraz możliwość przełączania się między nimi w trakcie pracy nad modelem.
  • Dowolne przesuwanie i dodawanie nowych przekrojów słupa.
  • Kształtowanie praktycznie dowolnej geometrii przekroju słupa: prostokątnej, okrągłej, kątowej, teowej, ceowej, zetowej i dwuteowej, wraz z elementami przyległymi w górnej części słupa: ryglami i słupem wyższej kondygnacji lub ryglami dochodzącymi na jego wysokości.
  • Dla słupów o przekroju prostokątnym i okrągłym wsparcie dla automatycznego kształtowania zbrojenia podłużnego z możliwością jego automatycznego podgięcia do rygli lub wypuszczenia do słupa wyższej kondygnacji.
  • Automatyczne kształtowanie zbrojenia poprzecznego słupa prostokątnego w postaci strzemion dwuciętych i czterociętych rozłożonego w strefach zadanych przez użytkownika.
  • Automatyczne kształtowanie typowego zbrojenia poprzecznego słupa dla pozostałych geometrii przekroju.
  • Zmiana kierunku strzemion czterociętych w przekroju słupa.
  • Wymiarowanie zbrojenia w mm lub cm z możliwością ustawiania dokładności.
  • Automatyczne uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia prętów zbrojeniowych.
  • Automatyczne uwzględnianie długości kotwienia prętów podłużnych przy ich zaginaniu do rygli i wypuszczeniu do słupa wyższej kondygnacji dla słupów prostokątnych i okrągłych.
  • Automatyczne uwzględnianie otulenia zbrojenia podłużnego i poprzecznego przy jego rozkładzie w zbrojonym elemencie.
  • Możliwość tworzenia prętów zbrojeniowych o dowolnym kształcie.
  • Możliwość modyfikacji kształtu i właściwości prętów zbrojeniowych.
  • Narzędzia edycyjne umożliwiające dowolną lokalizację zbrojenia na widokach i w przekroju elementu.
  • Automatyczne wyrzucanie prętów zbrojeniowych z ich wymiarowaniem i opisem (szczegóły prętów zbrojeniowych).
  • Dowolne wstawianie opisów zbrojenia do widoków i przekrojów elementów.
  • Automatyczna ciągła numeracja wszystkich prętów w ramach jednego dokumentu.
  • Możliwość dowolnego kształtowania wymiarowania geometrii słupa.
  • Automatyczne tworzenie i modyfikacja wykazu stali zbrojeniowej na podstawie stworzonego modelu zbrojenia (wykaz dla elementu lub wykaz dla całego rysunku).
  • Automatyczne tworzenie zbrojonego modelu słupa na podstawie obliczeń uzyskanych w module EuroŻelbet w programie R3D3 Rama 3D i R2D2 Rama 2D oraz module Słup żelbetowy PN-EN systemu Konstruktor.
  • Podgląd stworzonego modelu zbrojenia słupa u widoku 3D.
  Do działania wymagane jest :
  • Program ArCADia-START 5 lub ArCADia-INTELLICAD 6 (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7 (7.2.336) lub ArCADia-INTELLICAD 7+ (7.2.336) lub AutoCAD 2011/2012/2013 32/64bit.
  • W przypadku instalacji jako nakładka dla programu AutoCAD niezbędny jest moduł podstawowy ArCADia-START w najnowszej wersji stanowiący bazę do funkcjonowania modułów branżowych

  Uwagi dodatkowe:

  • Klienci posiadający program:
   • ArCADia-START: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-START 5
   • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 6
   • ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE: 
    powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
   • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
   • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
   • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
   • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)