ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

Nowy

ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM). Program przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych płyt żelbetowych w programach CAD.
Zastosowanie: Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

1 220,00 zł netto
1 500,60 zł brutto

  ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, opartym na ideologii Building Information Modeling (BIM). Program przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych płyt żelbetowych w programach CAD.

  Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jest programem obiektowym, w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków zbrojenia górnego i dolnego płyty oraz przekrojów elementu, tworzony jest przestrzenny model zbrojenia płyty, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów płyty. Kształtowanie zbrojenia płyty w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008. Program umożliwia wprowadzenie danych o kształcie i podparciu płyty przez projektanta, a także przechwytuje dane o kształcie i podparciu płyty bezpośrednio z programu ArCADia-ARCHITEKTURA na bazie zadanego w niej stropu. W przypadku gdy przekrycie danej kondygnacji w programie ArCADia-ARCHITEKTURA składa się z kilku stropów, po ich zaznaczeniu wszystkie stropy przenoszone są do programu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jako osobne, niepowiązane ze sobą modele płyt żelbetowych.

  Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA posiada następujące cechy i możliwości:

  • Możliwość projektowania wielu płyt w ramach jednego dokumentu.
  • Możliwość przenoszenia stropów wraz z warunkami ich podparcia z modelu budynku w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
  • Możliwość konstruowania geometrii i zbrojenia płyty w dwóch głównych widokach zdefiniowanych osobno dla zbrojenia górnego i dolnego oraz dowolnej ilości założonych przekrojów płyty.
  • Pełne sterowanie widocznością na rysunku i wydruku dla widoków oraz przekrojów i ich elementów składowych oraz możliwość przełączania się między nimi w trakcie pracy nad modelem.
  • Dowolne przesuwanie oraz dodawanie nowych przekrojów płyty, a także ustawianie głębokości widzenia zbrojenia w przekroju.
  • Możliwość dowolnego kształtowania konturu płyty oraz jej podpór w postaci: ścian, słupów i podciągów oraz wprowadzanie otworów o dowolnym kształcie do projektowanej płyty.
  • Automatyczne zadawanie prostokątnych siatek zbrojeniowych dla całego dowolnego kształtu obszaru płyty lub jej fragmentu z zachowaniem jednorodnego lub przemiennego zbrojenia siatki w obu kierunkach oraz zachowaniem otulenia pionowego (górnego i dolnego) oraz bocznego dla wszystkich prętów siatki.
  • Automatyczne zadawanie prostokątnych siatek zbrojeniowych dla zdefiniowanego przez użytkownika obszaru wewnątrz płyty o kształcie prostokątnym lub dowolnym.
  • Możliwość kopiowania zdefiniowanych siatek w ramach zbrojenia górnego i dolnego oraz między tymi powierzchniami.
  • Możliwość odginania prętów siatki górnej do siatki dolnej.
  • Możliwość wstawiania regularnych zagęszczeń zbrojenia w obu kierunkach na wybranym obszarze danej siatki oraz ich kopiowania.
  • Możliwość wprowadzania wycięcia o dowolnym kształcie w zadanej siatce niezależnie od otworu w płycie.
  • Możliwość modyfikacji konturu siatki i kierunku prętów głównych i drugorzędnych w siatce oraz możliwość rozbicia siatki na pojedyncze dowolne pręty (wraz z rozbiciem siatki rozbijane jest ewentualne zagęszczenie w siatce).
  • Możliwość dokładania pojedynczych prętów w siatce w kierunku głównym lub drugorzędnym (będących prętem siatki do momentu jej przebudowania).
  • Możliwość kopiowania prętów siatki (będących prętem dowolnym nieusuwanym po modyfikacji siatki).
  • Możliwość modyfikacji długości pojedynczych prętów siatki (do czasu jej przebudowania).
  • Możliwość przesuwania całego rozkładu prętów w siatce z jego zachowaniem po przebudowie siatki (bez usuwania siatki).
  • Automatyczne usuwanie przy rozkładzie nadmiarowych prętów siatki leżących w całości w obszarze podpór płyty (ścian i podciągów).
  • Możliwość zakładania pionowych kształtek na przebicie w obszarach bezpośredniego oparcia płyty na słupach.
  • Automatyczne uwzględnianie w wykazie stali zbrojeniowej regularnego rozkładu stolików podporowych siatki górnej.
  • Wymiarowanie zbrojenia w milimetrach lub centymetrach z możliwością ustawiania dokładności.
  • Automatyczne uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia prętów zbrojeniowych.
  • Możliwość tworzenia prętów zbrojeniowych o dowolnym kształcie.
  • Możliwość modyfikacji średnic i właściwości prętów zbrojeniowych.
  • Automatyczne wyrzucanie prętów zbrojeniowych z ich wymiarowaniem i opisem (szczegóły prętów zbrojeniowych).
  • Możliwość wstawiania zagregowanej numeracji prętów zbrojeniowych płyty i ich opisów dla prętów o regularnym przyroście długości pręta, co ogranicza ilość numerów prętów w płycie.
  • Dowolne wstawianie opisów zbrojenia do widoków i przekrojów elementów.
  • Automatyczna ciągła numeracja wszystkich prętów w ramach jednego dokumentu lub jednej płyty.
  • Możliwość dowolnego kształtowania wymiarowania geometrii płyty.
  • Automatyczne tworzenie i modyfikacja wykazu stali zbrojeniowej na podstawie stworzonego modelu zbrojenia (wykaz dla pojedynczej płyty lub wykaz dla całego rysunku).

  Podgląd stworzonego modelu zbrojenia płyty w widoku 3D.

  Do działania wymagane jest :

  • Program ArCADia-START 6 lub ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub AutoCAD 2013/2014/2015
  • W przypadku instalacji jako nakładka dla programu AutoCAD niezbędny jest moduł podstawowy ArCADia-START w najnowszej wersji stanowiący bazę do funkcjonowania modułów branżowych

  Uwagi dodatkowe:

  • Klienci posiadający program:
   • ArCADia-ARCHITEKTURA: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 8
   • ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE: 
    powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2
   • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2
   • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2
   • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2
   • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2
   • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 
    powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2
  tlo_box.jpg

  Wymagania systemowe programu :

  • komputer klasy Pentium 4 (zalecany Pentium Core 2 Duo)
  • 2 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 4 GB)
  • około 1 GB wolnego miejsca na dysku na instalację
  • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0
  • napęd DVD-ROM
  • system: Windows 10 PL lub Windows 8 PL lub Windows 7 PL lub Windows Vista PL

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)