Arcadia AC Zobacz większe

Arcadia AC

Nowy

ArCADia AC to nakładka na program Autocad umożliwiająca osadzenie i komunikację funkcji bazowych systemu ArCADia z programem Autocad.
Zastosowanie: Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji: Elektroniczna

Więcej szczegółów

590,00 zł netto
725,70 zł brutto

  Komunikacja z programem Autocad

  • ArCADia AC to specjalna wersja systemu umożliwiająca zainstalowanie go na programie Autocad.

  System ArCADia


  Funkcje bazowe systemu ArCADia:

  PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW:

  • Funkcja systemu ArCADia BIM służąca do porównywania projektów w systemie ArCADia i znajdowania różnic między nimi.

  SCALARKA DOKUMENTÓW:

  • Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji.

  ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU:

  • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
  • Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji.

  WPROWADZANIE:

  • Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.

  ŚCIANY:

  • Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian.
  • Wbudowany katalog mat. budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
  • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.
  • Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła.

  OKNA I DRZWI:

  • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi.
  • Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu.
  • Możliwość wyłączania parapetu w oknach.

  STROPY:

  • Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji).

  ArCADia-STROPY TERIVA:

  • Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu.
  • Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie.
  • Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach.
  • Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe.
  • Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany.
  • Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych.

  Pomieszczenia:

  • Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych.
  • Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie.
  • Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru.

  PODCIĄGI:

  • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion.

  SŁUPY:

  • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym.

  KOMINY:

  • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
  • Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów.
  • Nowe kształtki kominowe.

  SCHODY:

  • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
  • Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu.

  TEREN:

  • Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG.
  • Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową.
  • Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie.

  WIDOK 3D:

  • Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku.
  • Zapis aktualnej sceny jako plik w formacie bmp, jpg lub png.

  ELEMENTY POMOCNICZE:

  Osie modularne:

  • Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją.

  Tabelki:

  • Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól.
  • Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych.
  • Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu.

  Szablony:

  • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych typów, wysokości itp.).
  • Menadżer typów zarządzający typami używanymi w dokumencie i istniejącymi w bibliotece globalnej. Od teraz w szablonach można zapisywać jakie typy obiektów będą używane.

  Układy:

  • Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach.

  Biblioteka typów:

  • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu.
  • Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów.
  • Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu.

  Wymiarowanie:

  • Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu.

  Zestawienia:

  • Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
  • Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami.
  • Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF.
  • Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego).
  • Nowy edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. 
  • Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF.
  • Komunikacja z innymi systemami:
  • Eksport projektu w formacie XML.

  OBIEKTY:

  • Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole architektoniczne 2D.
  • Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz.
  • Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki.
  • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
  • Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi X podczas wstawiania.
  • Możliwość obrotu obiektów w osiach X i Y,  zmiana symbolu na rzucie na żądanie.

  KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia):

  • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia.
  • Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D.
  linia

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)