Promocja! CGS FERROVIA 2015 SLM for Autocad Civil 3D Zobacz większe

CGS FERROVIA STANDARD 2017

FERROVIA-STANDARD

Nowy

Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania danych pomiarowych po wydruk i tworzenie modeli 3D.

Aktualną wersją oprogramowania jest Ferrovia 2016, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2016–2011, oraz oprogramowaniu BricsCAD V15-V13.
Zastosowanie: Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Stanowiskowa

Więcej szczegółów

17 500,00 zł netto
21 525,00 zł brutto

  Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania danych pomiarowych po wydruk i tworzenie modeli 3D.

  Ferrovia wspiera inżyniera w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji technicznej zawierającej obliczenia robót ziemnych i inne analizy (np. obliczenia geometrii torów kolejowych) oraz dane dla specjalistycznych maszyn kolejowych.

  Ferrovia jest używana do rozmaitych projektów dowolnej wielkości:

  • projektowanie konwencjonalnych szlaków kolejowych;
  • projektowanie węzłów kolejowych (rozjazdów, zwrotnic, peronów);
  • obliczanie geometrii torów kolejowych i bezpośredni eksport danych do podbijarek torowych;
  • obliczanie skrajni w przekrojach poprzecznych i na planie sytuacyjnym;
  • projektowanie przemysłowych oraz podziemnych dróg kolejowych;
  • projektowanie linii tramwajowych w obszarach miejskich.
  Zalety programu Ferrovia

  Kompleksowa
  Narzędzia są użyteczne zarówno przy projekcie wstępnym, jak i przy projektowaniu detali.
   
  Kompatybilna
  Ferrovia doskonale współpracuje z programem AutoCAD Civil 3D. Łączy się z cyfrowym modelem terenu Civil 3D oraz transferuje geometrię linii kolejowej w obie strony. Interfejs LandXML jest używany do komunikacji z innymi programami.

  Zautomatyzowana
  Koncepcja "Projektuj w jednym, rysuj w wielu" pozwala na szybkie generowanie przekrojów poprzecznych.

  Elastyczna
  Kilka stopni automatyzacji pozwalają użytkownikowi zachować pełną kontrolę nad procesem projektowania przy zachowaniu wzajemnych zależności pomiędzy elementami.

  Łatwa do nauki i w użyciu
  Dobrze rozplanowane menu pozwala na szybką naukę dla początkujących, podczas gdy wstążka i paski narzędzi usprawnią pracę doświadczonych użytkowników.

  Sprawdzona
  Ferrovia jest używana w wielu krajach do tworzenia różnorodnych projektów kolejowych: od krótkich odcinków linii lokalnych do projektów szybkich linii magistralnych oraz modernizacji istniejących torowisk.

  Korzyści

  Pełna integracja z systemami CAD:
  • wykorzystanie zalet funkcjonalności AutoCAD Civil 3D;
  • użycie danych z istniejącego rysunku AutoCAD;
  • elementy stworzone w programie Ferrovia mogą być dalej opracowywane w AutoCAD.
   Współpraca z typowymi dla branży formatami danych:
  • LandXML;
  • Plasser&Theurer (formaty danych GEO i VER);
  • formaty ASCII oraz MS Excel.
   Większa szybkość i skuteczność:
  • eliminacja czasochłonnych i powtarzających się operacji;
  • szybka i dokładna wymiana danych pomiędzy planem sytuacyjnym, profilem i przekrojami poprzecznym;
  • przyjazny interfejs i narzędzia do szybkiego i łatwego projektowania.
   Jeden produkt do wszystkich etapów procesu projektowania:
  • wykorzystanie danych pomiarowych, podkładów geodezyjnych, obrazów rastrowych itp.
  • narzędzia do automatyzacji projektowania, obliczeń i kreślenia;
  • połączenie z innymi programami dzięki interfejsom konwersji danych;
  • efektywne przygotowanie modelu 3D oraz arkuszy do wydruku.

  Opis modułów

  Plan sytuacyjny (dostępny wyłącznie na platformę AutoCAD i AutoCAD Map) 

  Moduł zawiera narzędzia do wprowadzania danych wejściowych i automatyzacji tworzenia planu sytuacyjnego:

  • manipulacja punktami pomiarowymi i ich połączeniami,
  • wstawianie i edycja symboli topograficznych i innych,
  • menedżer rastrów,
  • kreskowanie i kolorowanie skarp,
  • obliczenia i interpolacje,
  • wymiarowanie i edycja widoku planu.
  Osie

  Moduł zawiera narzędzia do projektowania osi podłużnych i poprzecznych:

  • rozmaite metody tworzenia osi, w tym metoda najlepszego dopasowania (regresji),
  • zautomatyzowane projektowanie osi poprzecznych,
  • etykietowanie osi podłużnych i poprzecznych,
  • nanoszenie osi na model terenu,
  • tworzenie profilu i przekrojów poprzecznych na podstawie punktów pomiarowych,
  • definiowanie linii wzdłuż osi,
  • narzędzia do obliczania skrajni,
  • transfer punktów/linii z przekrojów na plan sytuacyjny lub do modelu 3D,
  • dodatkowe narzędzia do projektowania osi.
  Profile podłużne

  Moduł dedykowany do generowania profili podłużnych:

  • wykreślanie profili linii kolejowych projektowanych i istniejących,
  • obsługa wielu powierzchni,
  • projektowanie i edycja niwelety kolejowej,
  • projektowanie i edycja zastosowanych przechyłek,
  • wstawianie profili rowów z przekrojów poprzecznych lub modelu 3D,
  • dostosowywanie postaci tabeli pod widokiem profilu,
  • tworzenie arkuszy do wydruku (dzielenie profilu na ramki),
  • dodatkowe narzędzia do wstawiania elementów geometrii, linii wymiarowania itp.
  Przekroje poprzeczne

  Moduł dedykowany do projektowania i przetwarzania przekrojów poprzecznych torów kolejowych:

  • wykreślanie przekrojów powierzchni istniejących i projektowanych,
  • wstawianie pojedynczych, równoległych lub kilku torów kolejowych w jednym przekroju poprzecznym,
  • projektowanie całkowitej geometrii przekroju poprzecznego szlaku kolejowego,
  • wstawanie predefiniowanych lub utworzonych przez użytkownika bloków w jednym lub wielu przekrojach poprzecznych,
  • edycja, etykietowanie i wymiarowanie przekrojów poprzecznych,
  • automatyczne lub interaktywne projektowanie skarp, wstawianie z modelu 3D,
  • obliczanie wielkości wyjściowych,
  • dodatkowe narzędzia do wymiarowania, zoom do przekroju, wydruku itp.
  Narzędzia

  Ferrovia zawiera moduły konwersji danych do formatów przemysłowych (LandXML) i obsługiwanych przez specjalistyczny sprzęt i maszyny kolejowe (Plasser&Theurer).

  • Transfer danych osi i profilu do LandXML i vice versa,
  • Transfer geometrii poziomej i pionowej modernizowanych torów do formatu Plasser&Theurer,
  • Transfer geometrii i innych danych projektowych do formatu ASCII i MS Excel

etykietowanie i zestawienie tabelaryczne.

Rysowanie profilu terenu w wersji 2013 trwa do 20 razy krócej. Jest szczególnie widoczne podczas pracy z bardzo dużymi projektami.

Przekroje poprzeczne
Praktycznie wszystkie polecenia przekrojów poprzecznych działają znacznie szybciej. Niektóre nawet ponad 3-krotnie szybciej.

Ferrovia 2013 zawiera również nowości wersji wcześniejszych.

Nowości w wersji 2012

 • Zrównywanie pikiet osi torów, czyli możliwość wprowadzania w danym punkcie osi różnego kilometraża wstecz i w przód. Opcja jest szczególnie przydatna, gdy projektuje się zmianę przebiegu osi toru lub krótkie rozjazdy. 
 • Definicja różnych prędkości projektowych wzdłuż osi, czyli możliwość ustalenia zmiennej prędkości projektowej już z poziomu definicji osi.
 • Nowy edytor przechyłki toru, a w nim: powiązanie prędkości projektowej z ustawioną w definicji osi, wyświetlanie obliczonej różnicy wysokości położenia szyn w paśmie pod profilem
 • Wyświetlanie pionowych linii przekrojów poprzecznych w widoku profilu toru równoległego
 • Wspomaganie projektowania osi toru równoległego na łuku, czyli obliczanie odsunięcia toru równoległego od toru głównego w zależności od promienia łuku poziomego i prędkości projektowej. 
 • Automatyczne projektowanie niwelety osi toru równoległego, czyli rzutowanie niwelety osi toru głównego na widok profilu osi toru równoległego.
 • Analiza przejezdności pociągów, czyli zaawansowane badanie trajektorii poziomej i pionowej ruchu pociągów, generowanie raportów, sprawdzanie obszaru ruchu pojazdu oraz nachodzenia krawędzi pociągu na obiekty infrastruktury istniejącej.

Nowości w wersji 2011

 • nowy typ krzywej przejściowej - spirala hiperboliczna
 • raport zaprojektowanych zwrotnic
 • obliczanie przechyłki przed utworzeniem profilu podłużnego
 • wypełnianie rubryk profilu podłużnego danymi z planu sytuacyjnego jednym poleceniem
 • automatyczna aktualizacja profilu podłużnego po edycji planu sytuacyjnego
 • automatyczne rzutowanie na profil podłużny projektowanej linii kolejowej dowolnych obiektów infrastruktury technicznej (drogi, inne linie kolejowe)
 • przepisane z języka programowania Visual Basic narzędzia działają ponad 10 x szybciej od starych odpowiedników
 • etykietowanie przechyłek na przekrojach poprzecznych
 • nowe narzędzia do rekonstrukcji dróg kolejowych
 • Ferrovia potrafi teraz udostępnić dane do programu TOPOBASE


Nowości w wersji 2010

 • Nowy interfejs użytkownika.
 • Nowe typy krzywych przejściowych.
 • Równoległe tory kolejowe na planie sytuacyjnym, przekrojach poprzecznych i na profilu.
 • Projektowanie najlepiej dopasowanej osi toru do punktów pomiarowych (metoda regresji).
 • Tworzenie osi poprzecznych z punktów pomiarowych.
 • Wstawianie linii wzdłuż osi podłużnych i poprzecznych z tego samego lub innego rysunku.

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)