Autodesk AutoCAD MEP 2016 Zobacz większe

Autodesk AutoCAD MEP 2016

235H1-WWR111-1701

Nowy

Oprogramowanie AutoCAD MEP automatyzuje zadania kreślarskie, co pomaga zwiększyć  wydajność i dokładność oraz umożliwia płynne wykorzystanie branżowych narzędzi do  projektowania i tworzenia dokumentacji.

Program Autodesk AutoCAD MEP dostępny jest w zakupie jako:

 • licencja bezterminowa (licencja 1-stanowiskowa);
 • licenja czasowa na okres 3, 12, 24 i 36 miesięcy z subskrypcją Advanced.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI.

Zastosowanie: Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji: Elektroniczna
Typ licencji: Czasowa

Więcej szczegółów

Zapytaj o cenę.
Skontaktuj się z nami!

  Oprogramowanie AutoCAD MEP automatyzuje zadania kreślarskie, co pomaga zwiększyć  wydajność i dokładność oraz umożliwia płynne wykorzystanie branżowych narzędzi do  projektowania i tworzenia dokumentacji. 

  Niezależnie od tego, czy projekt nadzorowany jest przez architekta czy opracowywany przez zespół inżynierów, oprogramowanie AutoCAD MEP pozwala zespołom projektowym usprawnić koordynację, oszczędzić czas poświęcany na  powtarzające się zadania, szybciej realizować projekty i tworzyć wysokiej jakości  dokumentację.

  Precyzja w projektowaniu

  Od specjalistów MEP nieustannie wymaga się wprowadzania zmian w ostatniej  chwili, dlategomuszą oni tworzyć i edytować projekt bardzo efektywnie. Oprogramowanie AutoCAD MEP ułatwia rzetelną ocenę projektu, a zintegrowane kalkulatory gwarantują dokładność wszystkich obliczeń. Automatyzacja  badań kreślarskich i wbudowane kalkulatory znacznie zmniejszają też ilość błędów w projekcie.

  Koordynacja projektu

  Oprogramowanie AutoCAD MEP umożliwia tworzenie dokładniejszej i bardziej  spójnej dokumentacji, a tym samym pozwala ograniczyć liczbę zapytań o informacje  (RFI) i ilość kosztownych zmian projektowych, dokonywanych na miejscu budowy.  Projektowanie instalacji z wykorzystaniem wyposażenia i części, które rzeczywiście zostaną użyte na etapie produkcji i podczas budowy – pozwala zaoszczędzić czas i znacznie zredukować koszty inwestycji.

  Efektywna współpraca

  Korzystanie z planów architektonicznych i budowlanych opracowanych w programach opartych o platformę AutoCAD, ułatwia zespołowi koordynację projektu i współpracę  ze specjalistami z innych branż.
  Oprogramowanie AutoCAD MEP usprawnia koordynację i współpracę, a tym samym  pomaga ograniczyć ilość potencjalnych kolizji jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

  Znajome środowisko AutoCAD

  Oprogramowanie AutoCAD MEP zbudowane jest na platformie AutoCAD®, co zapewnia dostęp do wszystkich znajomych poleceń. Pozwala chronić wcześniejsze  inwestycje w szkolenia, umożliwiając jednocześnie wykorzystywanie narzędzi do  projektowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych.

  Obszary robocze dostosowane do konkretnych zadań i norm branżowych

  Obszary robocze są szczególnie przydatne w firmie wielobranżowej, kiedy do wykonania jest szereg różnych zadań, takich jak: projektowanie systemów HVAC i instalacji rurowych. Przy ich pomocy można bowiem zachować konfiguracje  interfejsu użytkownika dopasowane do konkretnych zadań. Po stworzeniu obszarów  roboczych można łatwo przechodzić z jednego na drugi, w zależności od rodzaju  wykonywanego zadania.

  Tworzenie schematów

  Ulepszone palety narzędziowe, obejmujące logicznie pogrupowane zestawy najczęściej używanych narzędzi ułatwiają tworzenie przekrojów pionowych i rzutów  poziomych. Paleta Właściwości stanowi centralne miejsce, gdzie przegląda się,  dodaje i modyfikuje właściwości obiektu lub elementu instalacji. Użytkownik może  przeglądać informacje lub zmieniać dane dotyczące stylu, wymiaru, umiejscowienia i  innych ważnych cech, a także przekształcać podstawowe właściwości samego obiektu. Łatwy dostęp do elementów wyposażenia i urządzeń oraz możliwość ich modyfikacji pomagają zwiększyć dokładność i wydajność pracy.

  Wytwarzanie

  Dzięki lepszej integracji narzędzi producentów partnerskich z oprogramowaniem  AutoCAD MEP, projektanci, kreślarze i producenci z branży MEP mogą wykorzystać  projekt stworzony w programie AutoCAD MEP podczas produkcji blachy, armatury wodociągowej i rur. Ułatwia to tworzenie rysunków warsztatowych. 

  Linie pojedyncze i obrysy 

  Na początkowym etapie projektowania można sporządzać plany instalacji mechanicznych, wykorzystując pojedyncze linie, a następnie przy użyciu narzędzi do wymiarowania przekształcać projekt w obrys. Ulepszone narzędzia do wymiarowania pozwalają zwiększyć wydajność pracy kreślarskiej na etapie przechodzenia od  wstępnego projektu do opracowania dokumentacji technicznej. 

  Opisywanie obiektów

  W programie AutoCAD MEP można jednocześnie dołączać opisy we wszystkich skalach. Tekst i symbole opisowe uaktualniają się automatycznie dla  poszczególnych widoków, zależnie od ich skali. Można także opisywać obiekty etykietami zawierającymi tekst lub definicję bloku. Informacje na etykiecie pochodzą  z właściwości obiektu, takich jak: wymiary połączeń. 

  Motywy wyświetlania

  Właściwości obiektu, jak np.: straty wskutek tarcia lub prędkości przepływu nie są zazwyczaj widoczne na rysunku. Motywy wyświetlania umożliwiają wprowadzenie  tych niegraficznych danych przy pomocy kolorów, wypełnień lub kreskowania i oznaczenie w ten sposób obiektów spełniających kryteria sprecyzowane w stylu  motywu wyświetlania. Program ułatwia obliczenia projektowe dla instalacji HVAC w  oparciu o straty wskutek tarcia lub prędkość przepływu, by zweryfikować wydajność systemu dla danego obszaru lub pomieszczenia. Umożliwia również użycie motywu Klasa ciśnienia, aby zwizualizować wysokie, średnie lub niskie ciśnienie w instalacji  rurowej, w celu łatwej identyfikacji potencjalnych wad w projekcie. 

  Zsynchronizowane zestawienia

  Projektanci i kreślarze mogą obecnie planować dane systemów technicznych, obliczać wartości i stosować nowe style tabel do sporządzania planów pomieszczeń  i zestawień analitycznych. Wprowadzanie zmian w projekcie powoduje automatyczną aktualizację zestawień, ograniczając liczbę błędów w dokumentacji  budowlanej. Zestawienia można tworzyć w trakcie projektowania i obserwować jak  się wypełniają, co pozwala zaoszczędzić czas. Można także tworzyć zestawienia o  różnym stopniu szczegółowości, definiując i załączając zestawy właściwości do stylów obiektów lub do poszczególnych obiektów, a następnie wyodrębniać i  wyświetlać dane w tabeli zestawienia.

  Przekroje i rzuty

  Nie trzeba obecnie czekać do zakończenia procesu  projektowania, by tworzyć  przekroje i rzuty - można je teraz generować w dowolnym momencie, kontrolując  rozmiar i kształt generowanego przekroju oraz przypisując do niego materiały. Dzięki temu uzyskuje się optymalną wizualną reprezentację obiektów znajdujących się na przekroju. 

  Zarządzanie rysunkami

  Funkcja zarządzania rysunkami formalizuje i automatyzuje procesy związane z  projektowaniem instalacji w budynku i tworzeniem dokumentacji. Zautomatyzowane narzędzia wspomagają zarządzanie, przeglądanie i konstruowanie systemów. Funkcja zarządzania rysunkami gwarantuje większą spójność we wszystkich  aspektach projektu, a scentralizowane środowisko projektowe umożliwia wszystkim członkom zespołu dostęp do aktualnej dokumentacji. Rozbudowane opcje tworzenia powiązań umożliwiają dystrybucję plików źródłowych do wielu miejsc w pojedynczym komputerze lub w całej sieci, dzięki czemu kilka osób może jednocześnie pracować nad tym samym projektem.

Inne produkty w tej samej kategorii: (30)