Szkolenie AutoCAD (bazowy)

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD? To szkolenie jest dla Ciebie. Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania. Po ukończeniu szkolenia uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.
Szkolenie
autocad
Czas trwania
7 godzin
Cena netto: 800,00 zł
Cena brutto: 984,00 zł

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD? To szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania. Po ukończeniu szkolenia uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

 

Szkolenia trwają 21 godzin i odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

 

Ramowy program szkolenia

1. Interfejs programu

 • Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD
 • Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD
 • Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty

2. Konfigurowanie rysunku

 • Tworzenie szablonu rysunkowego
 • Style obiektów
 • Jednostki i granice rysunku
 • Warstwy, edycja właściwości warstw

3. Rysowanie precyzyjne i edycja rysunku

 • Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg)
 • Ustalanie widoku (powiększanie, przewijanie szczególne użycie myszy i klawiatury)
 • Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie
 • Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie)
 • Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe
 • Siatka i skok. Tryb ORTO
 • Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od
 • Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów
 • Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji

4. Opisywanie i przygotowanie wydruku

 • Tworzenie i edycja tekstu
 • Wymiarowanie obiektów
 • Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony

5. Edycja rysunku

 • Tworzenie obiektów blok i kreskowanie
 • Rozciąganie obiektów
 • Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony
 • Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania
Szkolenie
autocad
Czas trwania
7 godzin

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.