Tylko online
 • CGS Civil 3D Tools 2017 licencja roczna

CGS Civil 3D Tools 2017 licencja roczna

CGS Civil 3D Tools jest zestawem narzędzi dających nowe mozliwości dla AutoCAD Civil 3D, poprawiających przepływ pracy i podnoszących wydajność pracy uzytkownika. Narzędza są w pełni kompatybilne z AutoCAD Civil 3D. Są również łatwe do zainstalowania oraz proste w użyciu.

CGS Civil 3D Tools 2017 jest wsparciem dla oprogramowania AutoCAD Civil 3D w wersjach 2018-2013.
Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Cena netto: 750,00 zł
Cena brutto: 922,50 zł

CGS Civil 3D Tools jest zestawem narzędzi dających nowe możliwości dla AutoCAD Civil 3D, poprawiających przepływ pracy i podnoszących wydajność pracy użytkownika. Narzędzia są w pełni kompatybilne z AutoCAD Civil 3D. Są również łatwe do zainstalowania oraz proste w użyciu.

 

Pełna integracja z AutoCAD Civil 3D

 

 • Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika podążającego za koncepcją z Civil 3D, CGS Civil 3D Tools nie jest tylko dodatkiem. Aplikacja zachowuje się jakby była naturalnym zestawem narzędzi Civil 3D. Narzędzia pracują swobodnie z obiektami Civil i usprawniają tworzenie modelu.
 •  Ulepszona wydajność. Z nową funkcjonalnością oraz uproszczonymi procedurami możesz tworzyć projekty w krótszym czasie. 
 • Dynamiczne odświeżanie : obiekty utworzone przy użyciu CGS Narzędzia Civil 3D są dynamicznie połączone z obiektami Civil 3D. Użytkownik może kontrolować jak mają być aktualizowane: automatycznie lub ręcznie w dowolnym momencie w trakcie procesu projektowania.

 

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

  

         Punkty

 • Dodaj kilometraż i odsunięcie punktów: Pozwala na skojarzenie punktu z Linią trasowania oraz na dodanie odpowiedniej wartości kilometraża i odsunięcia. Użytkownik może wygenerować tabelę punktów, która będzie zawierała powyższe dane. Jeśli położenie punktów lub Linii trasowania zostanie zmieniona, tabela automatycznie zostanie zaktualizowana. 

 • Zoom do punktu: Pozwala wyszukać na podstawie dowolnej frazy Punkty COGO, Bloki AutoCAD, Tekst lub Punkty CGS. Wyświetla je na liście oraz pozwala zaznaczyć wszystkie lub tylko pojedyncze wyborem AutoCAD.

 • Podnieś/Opuść punkty: Podnoszenie i opuszczanie punktów odbywa się na podstawie określonej różnicy rzędnej. To polecenie, w odróżnieniu do narzędzi Civil 3D, pozwala użytkownikowi na wskazanie interesujących go punktów na podstawie różnych metod wyboru (Wszystkie, Grupa, Numer, Wybór).

 • Kilometraż punktów wzdłuż Polilinii: Tworzy punkty wzdłuż polilinii w jej wierzchołkach i co określoną wartość kilometraża względem Linii trasowania.

 • Tworzenie bloków z punktów COGO: Zamienia punkty COGO na bloki AutoCAD z zachowaniem stylu z Civil 3D. To polecenie, w odróżnieniu do narzędzi Civil 3D, pozwala użytkownikowi na wskazanie interesujących go punktów na podstawie różnych metod wyboru (Wszystkie, Grupa, Numer, Wybór).

   
  Linie trasowania i Profile

 • Utwórz profil wyłukowania krawędzi: Automatycznie tworzy pionowe krzywe z istniejącego profilu wyłukowania krawędzi wykorzystując początkowe i końcowe nachylenie. Obecnie Civil 3D tworzy proste styczne pomiędzy początkowym a końcowym nachyleniem. To polecenie tworzy właściwą krzywą pionową opartą na profilu wyłukowania krawędzi niezależnie czy dotyczy jednego czy wielu wierzchołków. Tworzony profil wyłukowania krawędzi jest dynamicznie połączony ze skrzyżowaniem.

 • Utwórz linię trasowania metodą interaktywną: Innowacyjna i efektywna metoda tworzenia linii trasowania w Civilu 3D. Pozwala ona użytkownikowi na rysowanie kolejno Prostych, Krzywych przejściowych i Łuków.

 • Utwórz polilinię nad profilem: Nakłada polilinię na projektowaną niweletę na profilu (EG i FD).

 • Utwórz Profil z Punktów: Narzędzie tworzy profil Civil 3D na podstawie Linii trasowania i wskazanych punktów COGO. Pozwala także wybrać stronę i odsunięcie, na podstawie których wyszukuje punkty. Punkty o rzędnej z innego zakresu niż oczekiwany mogą zostać wykluczone.

   
  Powierzchnia

 • Utwórz/Edytuj krawędzie: Tworzy i edytuje polilinie poprzez podanie danych dotyczących krawędzi (kierunek/odległość/promień) w tabeli. To łatwe w użyciu narzędzie może również służyć do edycji istniejących polilinii.

         Rury

 • Edytuj profil rurociągu: To potężne narzędzie pozwala użytkownikowi edytować rurociąg Civil 3D na profilu. Edycji mogą być łatwo poddane jeden lub wiele odcinków na raz. Użytkownik ma pełną kontrolę nad sposobem edycji geometrii i może zdefiniować, które parametry chce zmieniać, a które mają być zablokowane. Narzędzie znacząco poprawia użyteczność Civil 3D w zakresie projektowania rurociągów. 

 • Zamień wiele części: Po wybraniu wielu części (rur lub struktur) na planie sytuacyjnym lub profilu można zamienić je jednocześnie na inne. Użytkownik może także wymieniać części pomiędzy różnymi katalogami.

 • Sieć rurociągu z wielu polilinii: Tworzy jedną sieć z wielu polilinii. Obecnie Civil 3D pozwala na stworzenie tylko jednego odcinka sieci na podstawie wybranej polilinii. Opisywane narzędzie pozwala użytkownikowi wybrać na ekranie wiele polilinii i z nich jedną wspólną sieć rurociągową.

 • Etykietuj przecięcie: Narzędzie pozwala na etykietowanie istniejących przecięć rurociągów z rysunku. Tworzy ono tabelę z ważnymi informacjami, jak współrzędne i rzędne.

 • Utwórz punkty na strukturach: Umieszcza punkty na strukturach lub kolanach dla wybranej sieci. Punkty są dynamicznie połączone ze strukturami.

   
  Inne

 • Etykietuj zespoły: To polecenie umieszcza przy wszystkich lub wybranych zespołach ich nazwy. Etykieta jest dynamicznie połączona z zespołem.

 • Dynamiczne aktualizacje: Z tym narzędziem użytkownik może zarządzać dynamiką aktualizacji w rysunku. Obiekty utworzone przy pomocy narzędzi CGS mogą być aktualizowane samoczynnie lub na żądanie użytkownika. 

 • Import atrybutów: To narzędzie wypełnia atrybuty bloków z rysunku wartościami z pliku zewnętrznego. Użytkownik może utworzyć własne mapowanie atrybutów i zapisać jako szablon do późniejszego wykorzystania.

Aplikacja dostępna w języku angielskim.

Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.