Tylko online

CGS FERROVIA STANDARD licencja wieczysta z roczną subskrypcją

FERROVIA-STANDARD

Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania danych pomiarowych po wydruk i tworzenie modeli 3D.

Aktualną wersją oprogramowania jest Ferrovia Standard 2020, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2020–2013, oraz oprogramowaniu BricsCAD V19-V17.

Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Cena netto: 18 237,00 zł
Cena brutto: 22 431,51 zł

Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania danych pomiarowych po wydruk i tworzenie modeli 3D.

Ferrovia wspiera inżyniera w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji technicznej zawierającej obliczenia robót ziemnych i inne analizy (np. obliczenia geometrii torów kolejowych) oraz dane dla specjalistycznych maszyn kolejowych.

 

Ferrovia jest używana do rozmaitych projektów dowolnej wielkości:

 • projektowanie konwencjonalnych szlaków kolejowych;
 • projektowanie węzłów kolejowych (rozjazdów, zwrotnic, peronów);
 • obliczanie geometrii torów kolejowych i bezpośredni eksport danych do podbijarek torowych;
 • obliczanie skrajni w przekrojach poprzecznych i na planie sytuacyjnym;
 • projektowanie przemysłowych oraz podziemnych dróg kolejowych;
 • projektowanie linii tramwajowych w obszarach miejskich.

 

Zalety programu Ferrovia

Kompleksowa
Narzędzia są użyteczne zarówno przy projekcie wstępnym, jak i przy projektowaniu detali.
 
Kompatybilna
Ferrovia doskonale współpracuje z programem AutoCAD Civil 3D. Łączy się z cyfrowym modelem terenu Civil 3D oraz transferuje geometrię linii kolejowej w obie strony. Interfejs LandXML jest używany do komunikacji z innymi programami.

Zautomatyzowana
Koncepcja "Projektuj w jednym, rysuj w wielu" pozwala na szybkie generowanie przekrojów poprzecznych.

Elastyczna
Kilka stopni automatyzacji pozwalają użytkownikowi zachować pełną kontrolę nad procesem projektowania przy zachowaniu wzajemnych zależności pomiędzy elementami.

Łatwa do nauki i w użyciu
Dobrze rozplanowane menu pozwala na szybką naukę dla początkujących, podczas gdy wstążka i paski narzędzi usprawnią pracę doświadczonych użytkowników.

Sprawdzona
Ferrovia jest używana w wielu krajach do tworzenia różnorodnych projektów kolejowych: od krótkich odcinków linii lokalnych do projektów szybkich linii magistralnych oraz modernizacji istniejących torowisk.

 

Korzyści

Pełna integracja z systemami CAD:
 • wykorzystanie zalet funkcjonalności AutoCAD Civil 3D;
 • użycie danych z istniejącego rysunku AutoCAD;
 • elementy stworzone w programie Ferrovia mogą być dalej opracowywane w AutoCAD.
 Współpraca z typowymi dla branży formatami danych:
 • LandXML;
 • Plasser&Theurer (formaty danych GEO i VER);
 • formaty ASCII oraz MS Excel.
 Większa szybkość i skuteczność:
 • eliminacja czasochłonnych i powtarzających się operacji;
 • szybka i dokładna wymiana danych pomiędzy planem sytuacyjnym, profilem i przekrojami poprzecznym;
 • przyjazny interfejs i narzędzia do szybkiego i łatwego projektowania.
 Jeden produkt do wszystkich etapów procesu projektowania:
 • wykorzystanie danych pomiarowych, podkładów geodezyjnych, obrazów rastrowych itp.
 • narzędzia do automatyzacji projektowania, obliczeń i kreślenia;
 • połączenie z innymi programami dzięki interfejsom konwersji danych;
 • efektywne przygotowanie modelu 3D oraz arkuszy do wydruku.

 

Opis modułów

Plan sytuacyjny (dostępny wyłącznie na platformę AutoCAD i AutoCAD Map) 

Moduł zawiera narzędzia do wprowadzania danych wejściowych i automatyzacji tworzenia planu sytuacyjnego:

 • manipulacja punktami pomiarowymi i ich połączeniami,
 • wstawianie i edycja symboli topograficznych i innych,
 • menedżer rastrów,
 • kreskowanie i kolorowanie skarp,
 • obliczenia i interpolacje,
 • wymiarowanie i edycja widoku planu.
Osie

Moduł zawiera narzędzia do projektowania osi podłużnych i poprzecznych:

 • rozmaite metody tworzenia osi, w tym metoda najlepszego dopasowania (regresji),
 • zautomatyzowane projektowanie osi poprzecznych,
 • etykietowanie osi podłużnych i poprzecznych,
 • nanoszenie osi na model terenu,
 • tworzenie profilu i przekrojów poprzecznych na podstawie punktów pomiarowych,
 • definiowanie linii wzdłuż osi,
 • narzędzia do obliczania skrajni,
 • transfer punktów/linii z przekrojów na plan sytuacyjny lub do modelu 3D,
 • dodatkowe narzędzia do projektowania osi.
Profile podłużne

Moduł dedykowany do generowania profili podłużnych:

 • wykreślanie profili linii kolejowych projektowanych i istniejących,
 • obsługa wielu powierzchni,
 • projektowanie i edycja niwelety kolejowej,
 • projektowanie i edycja zastosowanych przechyłek,
 • wstawianie profili rowów z przekrojów poprzecznych lub modelu 3D,
 • dostosowywanie postaci tabeli pod widokiem profilu,
 • tworzenie arkuszy do wydruku (dzielenie profilu na ramki),
 • dodatkowe narzędzia do wstawiania elementów geometrii, linii wymiarowania itp.
Przekroje poprzeczne

Moduł dedykowany do projektowania i przetwarzania przekrojów poprzecznych torów kolejowych:

 • wykreślanie przekrojów powierzchni istniejących i projektowanych,
 • wstawianie pojedynczych, równoległych lub kilku torów kolejowych w jednym przekroju poprzecznym,
 • projektowanie całkowitej geometrii przekroju poprzecznego szlaku kolejowego,
 • wstawanie predefiniowanych lub utworzonych przez użytkownika bloków w jednym lub wielu przekrojach poprzecznych,
 • edycja, etykietowanie i wymiarowanie przekrojów poprzecznych,
 • automatyczne lub interaktywne projektowanie skarp, wstawianie z modelu 3D,
 • obliczanie wielkości wyjściowych,
 • dodatkowe narzędzia do wymiarowania, zoom do przekroju, wydruku itp.
Narzędzia

Ferrovia zawiera moduły konwersji danych do formatów przemysłowych (LandXML) i obsługiwanych przez specjalistyczny sprzęt i maszyny kolejowe (Plasser&Theurer).

 • Transfer danych osi i profilu do LandXML i vice versa,
 • Transfer geometrii poziomej i pionowej modernizowanych torów do formatu Plasser&Theurer,
 • Transfer geometrii i innych danych projektowych do formatu ASCII i MS Excel
Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.