Tylko online

CGS PLATEIA ULTIMATE 4D 2021 (BIM READY) licencja wieczysta z roczną subskrypcją

PLATEIA-ULTIMATE

Plateia to profesjonalne oprogramowanie przeznaczone do projektowania nowych i rekonstrukcji istniejących dróg wszystkich kategorii od autostrad po drogi miejskie.

Aktualną wersją oprogramowania jest Plateia Ultimate 4D 2020, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2020-2013, oraz oprogramowaniu BricsCAD V19-V17.

Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Cena netto: 24 500,00 zł
Cena brutto: 30 135,00 zł
Plateia daje możliwość pracy nad różnego rodzaju projektami drogowymi poprzez zastosowanie prostych narzędzi. Oferuje szeroką gamę funkcji, od podstawowych poleceń po projektowanie detali, od wprowadzania danych powierzchni po wydruk i tworzenie modeli 3D. Pozwala pracować szybko i w pełni kontrolować wszystkie działania.

 


Korzyści

Wsparcie krajowych standardów projektowych w zakresie:
 • klasy drogi, prędkości projektowej i miarodajnej,
 • parametrów krytycznych dla elementów,
 • obliczeń przechyłek i poszerzeń,
 • krajowych oznakowań pionowych i poziomych.
 
W pełni zintegrowany z systemami CAD:
 • wykorzystaj zalety funkcjonalności AutoCAD Civil 3D,
 • zacznij od istniejącego rysunku AutoCAD,
 • projekt końcowy może być rozwijany w zwykłym AutoCADzie.
 
Zwiększ szybkość i skuteczność:
 • wykonuj czasochłonne i powtarzające się operacje szybciej,
 • szybki i dokładny transfer danych pomiędzy planem sytuacyjnym,
 • profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi.
 
Użyj jednego produktu do wszystkich etapów procesu projektowania:
 • zacznij od wstawienia danych powierzchni, rastrów, obrazów itd.,
 • przejdź przez wszystkie fazy projektowania / rysowania,
 • projektuj skrzyżowania i ronda,
 • przeprowadź rozmaite analizy,
 • zakończ przygotowując arkusze do wydruku lub model 3D.

 

Dostępne moduły:

Moduł "Sytuacja" (dostępny wyłącznie na platformę AutoCAD i AutoCAD Map 3D) pozwala na tworzenie planów sytuacyjnych z przeznaczenie dla projektów drogowych oraz inżynierii lądowej i wodnej. Plany wykonane w tym module to inteligentne rysunki (punkty z atrybutami, linki do atrybutów itp.) w których zawarte są wszystkie dane niezbędne w dalszym procesie projektowania. Integracja ze środowiskiem AutoCAD Civil 3D pozwala na wymianę danych na poziomie obiektów (model powierzchni 3D utworzony w AutoCAD Civil 3D będzie widoczny w programie Plateia).
Moduł zawiera narzędzia do wprowadzania danych wejściowych i szkicowania w widoku planu:
 • manipulacja punktami pomiarowymi i ich połączeniami,
 • wstawianie i edycja symboli topograficznych i innych,
 • menedżer rastrów,
 • kreskowanie skarp,
 • konwersje 2D na 3D,
 • obliczenia i interpolacje,
 • wymiarowanie i przetwarzanie widoku planu,
 • przygotowanie arkuszy do wydruku. 
Moduł "Osie" używany jest do projektowania geometrii poziomej korytarza drogowego. Podstawą do projektowania są dane stworzone w module Sytuacja oraz zeskanowane mapy lub zdjęcia satelitarne. W jednym projekcie można pracować na kilku osiach, gdzie dla każdej można przypisać kategorię drogi. Plateia automatycznie będzie weryfikować tworzoną geometrie w oparciu o odpowiednie kryteria.
Moduł służy do geometrii linii trasowania:
 • projektowanie i edycja linii trasowania 3 metodami,
 • tworzenie linii trasowania najlepiej dopasowanej do punktów pomiarowych, automatyczne generowanie stycznych, łuków i krzywych przejściowych,
 • tworzenie osi poprzecznych wieloma sposobami,
 • etykietowanie,
 • nanoszenie przekrojów na 3D (można użyć punktów lub powierzchni Civil 3D),
 • transfer punktów/ linii z przekrojów na sytuację lub 3D,
 • pozioma linia trasowania - narzędzia dodatkowe,
 • pozioma analiza widoczności. 
Moduł "Profil podłużny" służy do tworzenia profilu terenu oraz projektowania niwelety drogi. Używając narzędzi z tego moduły w dowolnym momencie projektant może edytować parametry stycznych i łuków niwelety. Pod profilem wyświetlane są tabele danych, które mogą zawierać oprócz informacji o geometrii pionowej i poziomej trasy również informacje o pochyleniu poprzecznym, czy poszerzeniach.
Moduł dedykowany do projektowania profili drogowych
 • generowanie i projektowanie niwelety dróg,
 • obliczanie i edycja przechyłek,
 • pionowa analiza widoczności,
 • analiza spływu wody,
 • wykresy objętości mas ziemnych,
 • dostosowywanie rubryk tabeli profilu,
 • narzędzia do rysowania i wstawiania elementów geometrii, linii wymiarowych itd.,
 • przygotowywanie widoków profili do wydruku. 
Moduł "Przekroje poprzeczne" oferuje interaktywną i automatyczną możliwość tworzenia przekrojów poprzecznych i obliczeń objętości. Umożliwia ręczne bądź automatyczne obliczanie wykopów, nasypów oraz materiałów drogi. Dodatkowe narzędzia umożliwiają łatwe wymiarowanie przekroju, określania pochyleń, rzędnych czy wymiarów poszczególnych elementów.
Moduł jest dedykowany do projektowania i przetwarzania przekrojów poprzecznych:
 • rysowanie przekrojów terenu i konstrukcji drogi,
 • proste projektowanie przekrojów poprzecznych z rozmaitych elementów (skarpa, pobocze, rów, drenaż, warstwa mrozoodporna, chodnik),
 • edycja, etykietowanie, wymiarowanie przekrojów poprzecznych,
 • narzędzia do definiowania i edytowania typowych przekrojów poprzecznych,
 • obliczanie objętości robót ziemnych,
 • narzędzia do przetwarzania (dodawania bloków, wymiarowanie, pokazywanie przekrojów),
 • przygotowanie arkuszy do wydruku. 
Moduł "Trajektoria ruchu" oblicza i pokazuje na rysunku ścieżki ruchu pojazdów zarówno dla geometrii poziomej jak i pionowej. Umożliwia w ten sposób sprawdzenie przejezdności projektowanych rond i skrzyżowań, ale również wjazdów do podziemnych parkingów, garaży itp. obiektów. Program umożliwia animację przejazdu pojazdu z wybraną prędkością, umieszczenie wizerunków pojazdu w wybranych miejscach, dodanie do projektu linii ścieżek poszczególnych kół, linii obrysu pojazdu, obszaru jaki zajmuje pojazd oraz generację raportu kąta skrętu kół przednich. Moduł zawiera bazę danych podstawowych pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy), która może być dowolnie edytowana i rozbudowywana przez użytkownika.

Moduł "Inżynieria Ruchu" przeznaczony do projektowania oznakowania drogi, skrzyżowań i analizy przejezdności:
 • rysowanie, edytowanie i raportowanie pionowych znaków drogowych,
 • projektowanie oznakowania poziomego (zebra, linie segregacyjne, trójkąty ostrzegawcze, wysepki trójkątne i inne),
 • projektowanie rond i wysepek,
 • krzywe koszowe,
 • zatoki autobusowe.
Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.