Planeo moduł Wetplan dla Bricscad
 • Planeo moduł Wetplan dla Bricscad

Planeo moduł Wetplan dla Bricscad

Planeo to nowoczesna, elastyczna, dedykowana aplikacja dla projektantów zewnętrznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych rozszerzająca możliwości programu Bricscad

Zastosowanie
Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Wersja językowa
Polski
Cena netto: 10 000,00 zł
Cena brutto: 12 300,00 zł

Projektantom zewnętrznych do projektowania sieci wodociągowej.proponujemy nowoczesne, elastyczne i dedykowane rozwiązanie do tworzenia projektów, jakim jest Planeo Wetplan - aplikacja dla projektantów sieci wodociągowej.

Planeo:

 • rozszerza funkcjonalności programu BricsCAD o narzędzia automatyzujące projektowanie sieci wod-kan,
 • łączy w sobie wydajne projektowanie geometrii sieci, obliczenia hydrauliczne oraz integrację ze środowiskami CAD i GIS,
 • zawiera model sieci, który w sposób dynamiczny śledzi wszelkie zmiany i automatycznie aktualizuje wszystkie części rysunku,
 • potrafi przetworzyć setki kilometrów sieci w bardzo krótkim czasie,
 • wspiera polskie standardy projektowe.
Bezprecedensowa wydajność w projektowaniu
  
 • Wyjątkowa szybkość
  Rysowanie i edycja elementów sieci na planach sytuacyjnych przebiega bardzo sprawnie, a dzięki zautomatyzowaniu niektórych procesów, tworzenie grupy profili o dowolnej długości trwa zaledwie kilka sekund.
 • Duża wydajność systemu
  W Planeo można bez problemu prowadzić projekty sieci w skali całego miasta, o długości kilkuset kilometrów i zawierających kilka tysięcy profili.
 
Gwarancja spójności dokumentacji technicznej
  
 • Wbudowana inteligencja obiektów
  Podczas tworzenia sieci przez użytkownika, program w tle tworzy model topologiczny połączeń poszczególnych elementów; dzięki temu wszelkie zmiany na planie są odzwierciedlane w profilach i na odwrót.
 • Automatyczne etykiety
  Planeo umożliwia automatyczne etykietowanie dowolnych części sieci; etykiety te mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika. Inteligentne narzędzia pozwalają na automatyczne uporządkowanie dużej ilości nachodzących na siebie etykiet.
 • Repozytorium sieciowe
  Grupa projektantów może wymieniać się danymi niezbędnymi do wykonania projektu szybko i bez potrzeby używania zewnętrznych nośników. W repozytorium sieciowym, znajdującym się na serwerze, przechowywać można konfiguracje, katalogi z obiektami, szablony systemów, ustawienia programu.
 
Gwarancja zgodności projektu
  
 • Wbudowane obliczenia hydrauliczne
  Planeo Sewplan zawiera obliczenia sieci sanitarnych (na podstawie założonego zużycia wody lub obszaru udziału) oraz sieci burzowych (metodą racjonalną, krzywych IDF lub stałej intensywności opadów).
  Planeo Wetplan natomiast zawiera obliczenia sieci wodociągowych zgodne ze standardem Epanet; liczy ciśnienia, przepływy, prędkości, straty, linie piezometryczne; umożliwia również eksport danych do Epanet.
 • Automatyczne obliczanie dna rury
  Dzięki tej funkcjonalności projektant nie musi rozpatrywać spadków we wszystkich odcinkach kanalizacji oddzielnie.  Może użyć zdefiniowanych przez siebie kryteriów i zastosować do poszczególnych profili lub nawet całego systemu, potraktować jako propozycję i w razie potrzeb edytować.
 • Automatyczne wymiarowanie sieci
  Planeo Sewplan dobiera spadki oraz średnice rur na podstawie wyników obliczeń hydraulicznych.
 • Analiza przecięć
  Narzędzie pozwalające zlokalizować w projekcie i uniknąć wzajemnego przecinania się projektowanych rur w Planeo zostało usprawnione. Wszystkie kolizje i zbliżenia  można teraz przedstawić w interaktywnej tabeli jak również na profilu. Przecięcia można też analizować względem działek i innych danych geograficznych.
 • Automatyczne generowanie przekrojów wykopów
  Planeo automatycznie generuje przekroje wykopów w wybranych przez użytkownika punktach sieci.
 • Obliczenia robót
  Na podstawie zdefiniowanych kształtów wykopów Planeo generuje raporty objętości poszczególnych warstw podłoża, wypełnień, powierzchni skarp oraz powierzchni i objętości szalunków.
 • Sprawdzanie i analizowanie systemu
  Narzędzie pozwala na skontrolowanie takich zdarzeń jak: powtórzenia węzłów, złe kierunki przepływu, za mała odległość między węzłami itp. Teraz narzędzie może uwzględniać jeszcze więcej parametrów.
 
Unikalna swoboda projektowania
  
 • Topologia
  Topologia sieci tworzona przez Planeo pozwala na zestawianie danych opisowych, tworzenie map tematycznych oraz kontrolę kierunku przepływu. Wychodząc naprzeciw problemów z cofaniem omyłkowo wprowadzonych elementów, w Planeo stworzono szereg narzędzi służących do:przesuwania, kopiowania oraz obracania topologii sieci,
  • wyszukiwania węzłów i odcinków,
  • szybkiego zamieniania systemów,
  • cofania ostatnio wykonanej operacji,
  • wstawiania węzłów lub odcinków do istniejących sieci,
  • wyznaczania brzegów wykopu.
 • Style obiektów i opisów
  Wszystkie obiekty i opisy Planeo oparte są na stylach; raz zdefiniowane mogą być dowolnie używane w kolejnych projektach i pozwalają na szybką zmianę wyglądu obiektu lub jego opisu na planie i profilu.
 
Integracja ze środowiskami rastrowymi, CAD i GIS
  
 • Praca w środowisku BricsCAD
  Obiekty sieci Planeo to linie (rury) i bloki (Sewplan: studnie; Wetplan: pompy, zbiorniki, zawory itp.); w związku z tym projekt Planeo może być odczytany w BricsCAD.
 • Wspieranie standardów GIS
  Obiekty sieci Planeo mogą być łatwo przekonwertowane do systemów GIS; systemy GIS mogą stanowić również źródło danych do projektowania w Planeo.
 • Trójwymiarowy model terenu – DTM
  Planeo oferuje efektywny i wygodny moduł do modelowania powierzchni. Prosty, ale skuteczny algorytm znacznie przyspiesza prace geodezyjne.
 • Dane wirtualne
  Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może uwzględniać dane nieprzewidziane w aplikacji (na przykład koszty) oraz tworzyć zależności matematyczne między nimi.

Planeo pracuje w środowisku BricsCAD:

 • BricsCAD Pro
 • BricsCAD Platinum

Dowiedz się więcej na CADportal.pl

Zastosowanie
Nakładki wspomagające CAD
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Wersja językowa
Polski

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.