CGS AQUATERRA STANDARD 2017
 • CGS AQUATERRA STANDARD 2017

CGS AQUATERRA STANDARD licencja wieczysta z roczną subskrypcją

AQUATERRA-STANDARD

Aquaterra jest to profesjonalne oprogramowanie do projektowania kanałów i rzek. Program wspomaga inżyniera w przygotowaniu profesjonalnych rysunków, dokumentacji technicznej zawierającej kalkulacje poziomów oraz obliczenia hydrauliczne.

Cena netto: 21 714,00 zł
Cena brutto: 26 708,22 zł

Aquaterra zawiera narzędzia do tworzenia cyfrowego modelu terenu, linii trasowania, profili oraz sekcji. Umożliwia również modelowanie i obliczenia hydrauliczne. Utworzony model 3D pozwala na przeprowadzenie różnych typów analiz projektowych, w tym np. symulacje powodzi, przepływu rzek.
Aplikacja wspiera wszystkie popularne modele hydrauliczne takie jak: MIKE11, MIKE21, HEC-RAS, a także standardy projektowe specyficzne dla danego kraju.

Aquaterra może być wykorzystana do rozmaitych projektów dowolnej wielkości, a w szczególności:

 • koryt / kanałów rzecznych, ochrony przeciwpowodziowej i kontroli oraz pomiarów erozji,
 • systemów nawadniających,
 • rozkładu mostów,
 • kanałów na obszarach zurbanizowanych,
 • zbiorników i kanałów odprowadzających przy elektrowniach wodnych,
 • kontroli potoków, osuwisk i ich kontroli oraz stabilizacji.

Aktualną wersją oprogramowania jest Aquaterra 2018, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2017-2013, oraz oprogramowaniu BricsCAD V16-V13.

orzyści:

 • Intuicyjny proces projektowania zgodny ze standardami projektowania infrastruktury liniowej, który w sposób intuicyjny prowadzi projektanta przez wszystkie fazy tworzenia projektu
 • Łatwy w nauce i użytkowaniu – dobrze zorganizowany interfejs oferujący „wstążkę i menu” początkującym użytkownikom oraz „toolbox i wiersze poleceń” doświadczonym użytkownikom.
 • Wsparcie pracy zespołowej – prace nad projektem mogą być rozdzielone na wielu członków zespołu, którzy mogą pracować nad projektem jednocześnie.
 • Wiele poziomów automatyzacji – różne poziomy automatyzacji umożliwiają szybkie tworzenie segmentów (odcinków) o podobnych przekrojach poprzecznych jak i manipulowanie przekrojem gdzie parametry ulegają częstym zmianom.
 • DWG kompatybilny – w 100% zgodność z formatem DWG. Projekt może być modyfikowany narzędziami CAD na dowolnym etapie projektowania, dając projektantowi pełną elastyczność w procesie projektowania.
 • Aquaterra współpracuje z AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D, a także Bricscad.
Aquaterra_Plan_sytuacyjny Osie Aquaterra_Profil Aquaterra_Przekroje-poprzeczne Aquaterra_HydrauIika-interfejsy Aquaterra_Wizualizacja aquaterra-platformy2015
Plan
sytuacyjny
Osie Profil Przekroje
poprzeczne
HydrauIika
interfejsy
Wizualizacje Platformy
pracy

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.