InfraWorks

927K1-WW2859-T981

Oprogramowanie Autodesk Infraworks, przeznaczone do projektowania koncepcyjnego, pomaga urbanistom, inżynierom GIS oraz inżynierom projektu w szybki sposób tworzyć, ocenianie i porównywanie sugestywne propozycje projektów infrastruktury, w kontekście istniejącego środowiska naturalnego lub terenów zabudowanych. Umożliwiając tworzenie wizualnie rozbudowanych propozycji kolejnych projektów infrastruktury transportowej, lądowej, wodnej lub energetycznej, Infraworks przyspiesza uzyskanie akceptacji udziałowców przedsięwzięcia i ułatwia podejmowanie pewniejszych decyzji.

Cena netto: 7 020,00 zł
Cena brutto: 8 634,60 zł
Rodzaj licencji :
Rodzaj stanowiska :

Zalety oprogramowania:

  • Modelowanie istniejącej infrastruktury
  • Importowanie szczegółowych modeli
  • Nakładanie danych GIS
  • Zarządzanie alternatywnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi
  • Wydajne narzędzia do szkicowania
  • Prezentacja różnych propozycji na jednym modelu

 

Szybkie konstruowanie modeli istniejącej infrastruktury

Oprogramowanie Autodesk Infraworks usprawnia projektowanie koncepcyjne, umożliwiając tworzenie trójwymiarowych modeli istniejącej infrastruktury w oparciu o dostępne dane rastrowe, GIS, CAD i modele informacji o budynku (BIM). Program pozwala szybko przekształcać dwuwymiarowe osie dróg, instalacji rurowych lub obrysy budynków w trójwymiarowe modele. Niezależnie od tego, czy trzeba zaplanować jedną przecznicę w miecie, cały region czy nowy długodystansowy korytarz transportowy, oprogramowanie Autodesk Infraworks potrafi to zadanie ułatwić.

Stworzone modele infrastruktury można następnie rozbudować, łącząc je ze szczegółowymi projektami istniejących budynków i infrastruktury przeniesionymi z oprogramowania AutoCAD Civil 3D, programów z rodziny Autodesk Revit lub innego oprogramowania do modelowania. Modele infrastruktury można również stylizować, aby bardziej realistycznie odzwierciedlały lokalne otoczenie. Infraworks pozwala szybko i w łatwy sposób tworzyć modele istniejącego środowiska naturalnego i terenów zabudowanych, zapewniaj¹c w ten sposób wizualną podstawę dla propozycji projektów koncepcyjnych.

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.