Tylko online

CGS AUTOPATH PRO licencja wieczysta z roczną subskrypcją

CGSAUTOPATHPRO

Aplikacja wspiera projektowanie dróg w zakresie obliczeń i wizualizacji trajektorii ruchu pojazdów, automatyzacji tworzenia krzywych koszowych, wysepek, zatok autobusowych na sytuacji, ułatwienia tworzenia i edycji linii trasowania, sprawdzania zgodności geometrii poziomej i pionowej z polskimi normami, generowania pasów ruchu i poszerzeń na łukach, kreskowania skarp, tworzenia arkuszy..

Aktualną wersją aplikacji jest Autopath PRO 2020, który działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D w wersjach 2020–2013 oraz oprogramowaniu BricsCAD V19-V17.
Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa
Cena netto: 6 883,00 zł
Cena brutto: 8 466,09 zł

Trajektoria ruchu oblicza i pokazuje na rysunku ścieżki ruchu pojazdów zarówno dla geometrii poziomej jak i pionowej. Umożliwia w ten sposób sprawdzenie przejezdności projektowanych rond, skrzyżowań oraz lotnisk, jak też wjazdów do podziemnych parkingów, garaży itp. obiektów.


Aplikacja umożliwia obliczanie trajektorii ruchu w zależności od prędkości pojazdu, przechyłki pasa oraz tarcia pomiędzy jezdnią i kołem. Program pozwala umieszczać wizerunek pojazdu w wybranych miejscach, dodawać do projektu linie ścieżek poszczególnych kół, linie obrysu pojazdu i obszar jaki zajmuje pojazd. Generuje również raport kąta skrętu kół przednich. Ponadto raporty te automatycznie aktualizują się po zmianie ścieżki pojazdu lub samego pojazdu.

Aplikacja umożliwia animację przejazdu pojazdu z wybraną prędkością, umieszczenie wizerunków pojazdu w wybranych miejscach, dodanie do projektu dynamicznych linii ścieżek poszczególnych kół, linii obrysu pojazdu, obszaru jaki zajmuje pojazd oraz generację raportu kąta skrętu kół przednich. Zawiera też bazę danych podstawowych pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy). Biblioteka ta może być dowolnie edytowana i rozbudowywana przez użytkownika.
 
Aplikacja współpracuje z platformami CAD : Autocad Civil 3D, Autocad Map 3D; Autocad; Bricscad
 
W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI.

Dowiedz się więcej na CADportal.pl

Zastosowanie
Projektowanie CAD 3D
Rodzaj licencji
Elektroniczna
Typ licencji
Stanowiskowa

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.