Oznakowanie Drogowe

Oznakowanie Drogowe

Aplikom Oznakowanie Drogowe to aplikacja dedykowana wszystkim, którzy na co dzień zajmują się inżynierią ruchu i projektują oznakowanie dróg i ulic. Jest to funkcjonalna nakładka na programy: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, która pozwala na umieszczanie znaków poziomych i pionowych bezpośrednio w projekcie oraz umożliwia generowanie zestawienia użytych w projekcie znaków.

Cena netto: 2 000,00 zł
Cena brutto: 2 460,00 zł

Aplikom Oznakowanie Drogowe to aplikacja dedykowana wszystkim, którzy na co dzień zajmują się inżynierią ruchu i projektują oznakowanie dróg i ulic. Jest to funkcjonalna nakładka na programy: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, która pozwala na umieszczanie znaków poziomych i pionowych bezpośrednio w projekcie oraz umożliwia generowanie zestawienia użytych w projekcie znaków.

Program zawiera rozbudowaną bibliotekę znaków oraz szereg dodatkowych narzędzi takich jak Kreator tablic drogowych czy biblioteka symboli.

Wszystkie znaki pionowe i poziome zawarte w bibliotece programu zgodne są z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 3 lipca 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Znaki pionowe – katalog znaków podzielony na następujące kategorie:

  • Znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne, znaki kierunku i miejscowości
  • Konstruktor tablic
  • Znaki uzupełniające oraz dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
  • Tabliczki do znaków drogowych
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na szczególną uwagę zasługuje Konstruktor tablic, który pozwala projektować tablice drogowe w prosty i szybki sposób, zachowując przy tym dużą elastyczność.

 Znaki poziome – to między innymi takie elementy, jak:

  • Linie segregacyjne i krawędziowe, strzałki oraz znaki poprzeczne (np. przejście dla pieszych)
  • Postoje i powierzchnie wyłączone
  • Symbole i napisy
  • Zabezpieczenia (np. azyle, wygrodzenia, punktowe elementy odblaskowe)

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.