Szkolenie AutoCAD Mechanical (bazowy)

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę z systemem AutoCAD Mechanical i znających podstawy AutoCAD'a. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią oraz sposobem tworzenia i edycji rysunków technicznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych bibliotek części własnych, jak i znormalizowanych części dostarczonych przez program AutoCAD Mechanical. 

Cena netto: 1 200,00 zł
Cena brutto: 1 476,00 zł

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób pracujących z systemem AutoCAD Mechanical. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią oraz sposobem tworzenia i edycji rysunków technicznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych bibliotek części własnych, jak i znormalizowanych części dostarczonych przez program AutoCAD Mechanical Power Pack. Od uczestników kursu wymagana jest wiedza na poziomie szkolenia AutoCAD Bazowy.
  

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, zaawansowanego tworzenia i edycji rysunków technicznych.

 

Ramowy program szkolenia

 • Zaawansowane polecenia rysowania i sposobów edytowania obiektów.
 • Zaawansowane polecenia automatycznego wymiarowania.
 • Sposoby zarządzania grupami warstw.
 • Mechanizmy tworzenia i wykorzystywania katalogu elementów.
 • Sposoby tworzenia i edycji (bloków i odnośników).
 • Operacje automatycznego detalowania.
 • Automatyczne generowanie list części i odnośników specyfikacji.
 • Korzystanie z biblioteki elementów standardowych (łożyska, śruby, itp.).
 • Generowanie automatyczne wałków.
 • Pojęcie więzów geometrycznych i ich wykorzystanie w konstruowaniu elementów dynamicznych.
 • Obliczenia inżynierskie.
 

Krótka charakterystyka poszczególnych punktów programu ramowego:

 1. Wykorzystanie opcji automatycznego tworzenia linii konstrukcyjnych, linii przekrojowych. Wykorzystanie opcji super (skoku, kopiowania, wymazywania i edytowania obiektów).
 2. Poznanie sposobów automatycznego wymiarowania, wprowadzania tolerancji i pasowań oraz automatycznego wprowadzania chropowatości i innych symboli.
 3. Poznanie sposobów zarządzania grupami warstw obiektów oraz sposobami ich wykorzystania w celu najbardziej wydajnego projektowania.
 4. Zasady tworzenia i wykorzystywania biblioteki własnych elementów konstrukcyjnych przy tworzeniu dokumentacji technicznej.
 5. Poznanie sposobów tworzenia i edycji (bloków i odnośników) w celu uzyskania bardziej przejrzystych rysunków złożeniowych i jednoznacznej dokumentacji rysunkowej.
 6. Poznanie sposobów pozyskiwania z rysunków złożeniowych rysunków wykonawczych poszczególnych części.
 7. Poznanie sposobu tworzenia bazy danych informacji o komponentach istniejących w rysunku, a następnie automatyczne generowanie listy części i numerów pozycji części.
 8. Zasady wykorzystywania elementów standardowych przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej (śrub, podkładek, nakrętek, itp.).
 9. Zasady wykorzystywania narzędzi do automatycznego projektowania zarysów wałków i elementów znormalizowanych, jak uszczelnień, łożysk, pierścieni osadczych itp.
 10. Zasady tworzenia i wykorzystywania węzłów geometrycznych w konstruowaniu elementów dynamicznych.
 11. Zasady wykorzystywania narzędzi do obliczeń inżynierskich, takich jak (obliczenia ugięć wałków, momentów bezwładności przekrojów, trwałości łożysk, sprawdzenia połączeń gwintowych).

 Czas szkolenia: 21 godzin

Chcesz porozmawiać o produkcie? Masz pytania, wątpliwości? Wypełnij formularz.